31 Μαρ 2016

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ IVISKOS, KAI ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 9D. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΑΛΑΚΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΘΕΡΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ IVISKOS, ΚΑΙ ΤΟΥ 9D ΓΙΑ ΤΗ ΖΕΣΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ.