13 Ιουν 2018

7 Ιουν 2018

                                    ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ