ΜΝΗΜΕΣ                                                                 ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1985-1986
2010-2012

1951-1952
1952 - 1953


 1968

1968


1979
                                                                        1979-1980

1980

1981-1982
1983-1984

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1985
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1984  - 1985 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1985-1986
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ 1987
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1987-1988
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 1988-1989
ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ 1989

Νηπιαγωγείο 1989-1990
Νηπιαγωγείο 1989-1990
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1989-1990
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1989-1990


 B΄ταξη 1990-1991
1990-1991
Β΄-Ε΄- Στ΄1992-1993
Α΄- Γ΄- Δ 1992-1993
Νηπιαγωγείο 1992-1993
 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 1992-1993

1994-1995
 1994-95


1995-1996
1995-1996
Νηπιαγωγείο 1998-1999
1998-1999
TEΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 1998-1999
Nηπιαγωγείο 1999-2000
Α΄ΤΑΞΗ 1999-2000
1999-2000
A΄ΤΑΞΗ 2000-2001

2000-2001
2000-2001
2000-2001
2000-2001
2000-2001
2001-2002
2001-2002
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2003-2004
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ   2003-2004

2004-2005

A΄ΤΑΞΗ 2004-2005
ΑΓΙΑΣΜΟΣ  2004-2005 
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2004-2005
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ
2004-2005

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2005-2006
2006-2007
2006-2007
                                                             ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ  2006-2007
                                                            ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2007-2008
                                                               Τελειόφοιτοι  2008-2009
                                                       ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2008-2009
                                                              Νηπιαγωγείο 2008-2009
                                                                          2009-2010
                                                                          2009-2010
                                                                ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2009-2010
                                                           Νηπιαγωγείο 2009-2010

                                                              Τελειόφοιτη 2010-2011
                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011-2012
                                                                 ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ 2012

                                  

                                                          ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2013
                                       
                                                                      2012-2013
                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ- ΝΗΠΙΑΓΩΕΙΟ 2014

                                                                   ΤΑΞΗ Ε΄ 2014
                                                             ΤΑΞΕΙΣ  A;- Γ΄-Δ΄ 2014
                                                   ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2013-2014

                                                     
                                                   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
                                        ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΡΟΔΙΑΚΗ" 2014-2015
                                                         
                                                   Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2015
                                                        ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2014-2015

                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2015-2016


                                             

                                                       ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ 2015-2016                                                 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ 2015-2016
                                                         ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ 2015-2016
                                                       ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ 2015-2016

                                                            ΣΧΟΛΕΙΟ 2015-2016

                                                     ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ 2016-2017
                                                        

                                                      ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2016-2017
                                   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2016-2017


                                                     ΤΑΞΕΙΣ Γ-Δ-ΣΤ΄   2016-2017
                                        ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2018
                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2018
                                                          ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2018

Τελειόφοιτοι 2019 

                                                              ΤΑΞΕΙΣ Α΄-  Γ΄- Δ΄2019

ΤΑΞΗ Ε΄2019


ΤΑΞΗ Β΄2019