ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -Π.Δ.


Νομοθεσία – Τι ισχύει για σχολικές εκδρομές, περιπάτους, επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα:
Νομοθεσία – Τι ισχύει για σχολικές εκδρομές, περιπάτους, επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα:
Oράνωση και λειτουργία σχολείων.
Εφημερίες εκπαιδευτικών 
Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών. 
Εγκύκλιος μεταθέσεων Π.Ε 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ...ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
Νομοθεσία – Τι ισχύει για σχολικές εκδρομές, περιπάτους, επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα: