26 Δεκ 2011

Το ιστολόγιο του σχολείου μας είναι γεγονός !

Το μικρό μας σχολείο εκσυγχρονίζεται και αποκτά πλέον τον δικό του τόπο στο διαδίκτυο. Έτσι τώρα θα μπορεί εύκολα:

  • να προβάλει τις δράσεις του, να τις διατηρεί σε ένα ανοιχτό σε όλους  αρχείο, 
  • να εκφράζει τις απόψεις του για την εκπαίδευση και την παιδεία, 
  • να ενημερώνει γονείς και μαθητές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έγκαιρα και έγκυρα
  • να συγκεντρώνει διάφορα παιδαγωγικά εργαλεία και υλικό σε έναν λειτουργικό χώρο.
Ελπίζω πως σιγά σιγά  θα τον αγκαλιάσουμε όλοι θα κατανοήσουμε την χρησιμότητα του και θα τον κρατήσουμε ζωντανό και ενεργό.