5 Ιουν 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2018,  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ